Dette er et forsøg på at beskrive sjælelivet med en grafisk model. Det er ikke noget som Erik Carstens har gjort, så den står alene for egen regning. Det er klart, at det kun kan blive en tilnærmelse, men jeg er dog af den opfattelse, at den kan give et billede af, hvad man taler om, når man forsøger at beskrive sjælelivet i henhold til rationel psykoanalyse.

Da det kan være vanskeligt at se hvad der står på modellen, vil jeg resumere:

Indeskribelt Sjæleliv: Er den del af sjælelivet der ikke kan gøres direkte
                                  tilgængelig for jeget og derfor ikke kan beskrives.
                                  Den inderste cirkel.

Sundt sjæleliv: Den del af sjælelivet der er umidelbart tilgængelig for jeget.

Sygt sjæleliv: Den del af sjælelivet der kun vanskeligt er tilgængelig for
                      jeget og fortrinsvis gennem teorier.
                      Den lille afskårede felt nederst

U-jeg: Den del af jeget der tager sig af den udadvendte opmærksomhed.

I-jeg: Den del af jeget der tager sig af den indadvendte opmærksomhed.

Jeg bevidsthed: Er den del af sjælelivet der er gendstand for jegets
                         opmærksomhed.

Iøvrigt henvises til "Et pardigmeskift 2", hvor modellen for rationel psykoanalyse gennemgåes systematisk.

Del siden